Σε real time (αληθινό χρόνο), είναι Παρασκευή προς Σάββατο 3:30 το πρωί και αυτό συνοψίζει την κατάστασή μου:

Advertisements